BİYOLOJİ PORTALI

2017-2018 Biyoloji İle Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersleri Sene Başı Zümre Tutanağı

2017-2018 öğretim yılı Biyoloji ile Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersleri sene başı zümre tutanağını bu sayfadan indirebilirsiniz....

Yeni 2017-2018 9. Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi Yıllık Plan

Yeni 2017-2018 9. Sınıf sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersi yıllık planını (öğretim programını) bu sayfadan indirebilirsiniz....

2017-2018 12. Sınıf Trafik ve İlk Yardım Dersi Yıllık Planı

Yeni 2017-2018 12. Sınıf trafik ve ilk yardım dersi yıllık planını (öğretim programını) bu sayfadan indirebilirsiniz....

2017-2018 12. Sınıf Biyoloji Dersi Yıllık Planı

2017-2018 12. Sınıf biyoloji dersi yıllık planını (öğretim programını) bu sayfadan indirebilirsiniz....

2017-2018 11. Sınıf Biyoloji Dersi Yıllık Planı

2017-2018 11. Sınıf biyoloji dersi yıllık planını (öğretim programını) bu sayfadan indirebilirsiniz....

2017-2018 10. Sınıf Biyoloji Dersi Yıllık Planı

2017-2018 10. Sınıf biyoloji dersi yıllık planını (öğretim programını) bu sayfadan indirebilirsiniz....

Yeni 2017-2018 9. Sınıf Biyoloji Dersi Yıllık Planı

Yeni 2017-2018 9. Sınıf biyoloji dersi yıllık planını (öğretim programını) bu sayfadan indirebilirsiniz. Hazırladığım yıllık plan 2017-2018 yeni biyoloji müfredatına uygundur....

2018-2019 YENİ ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Yeni Biyoloji Dersi Öğretim Programı 2018-2019 öğretim yılından itibaren bütün sınıf düzeylerinde okutulmaya başlanacaktır. İlgili belgeye konudaki linkten ulaşabilirsiniz....

2017 YGS-LYS’ DEN İTİBAREN BİYOLOJİ MÜFREDATINA EKLENEN VE ÇIKARILAN KONULAR

2017 YGS-LYS’DEN İTİBAREN BİYOLOJİ MÜFREDATINA EKLENEN VE ÇIKARILAN KONULAR NOT: Bu tespitler ÖSYM’nin açıklaması değil, benim “Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programı” üzerinde yaptığım tespitlerdir. Umarım faydalı olur. Ergün ÖNAL (Biyoloji Öğretmeni)...

Çiçekli Bitkilerde Meyve Oluşumu ve Çimlenme Olayı

12. Sınıf / Bitki Biyolojisi /  15565
Meyve: Yumurtalık zarının döllenmeden sonra farklılaşması ile oluşan olgun bir yumurtalıktır. Kapalı tohumlu bitkilerin en ayırt edici özelliklerinden birisi meyve oluşumunun gözlenmesidir. -Döllenmeden sonra tohum taslakları tohumlara dönüşürken, yumurtalık zarı da tohum ya da tohumları saran meyveye dönüşür. - Meyvenin görevi; uyku hâlindeki tohumları korumak ve onların yayılmalarına yardım etmektir....

Çiçekli Bitkilerde Döllenme ve Tohum Oluşumu

12. Sınıf / Bitki Biyolojisi /  27689
-Döllenme olayında gerçekleşen olaylar sırası ile; 1. İlk basamak tozlaşmadır. Tozlaşma ile polen tanesi dişicik tepesine ulaşır. 2. Polen tanesi, tepeciğin nemini emer ve çimlenerek polen tüpünü meydana getirir. Polen tüpü, sinerjitlerin oluşturduğu kimyasal sinyallerin etkisi ile dişicik borusunun içinde embriyo kesesine doğru bir hortum şeklinde büyür....

Popülasyon Genetiği ve Örnek Sorular

12. Sınıf / Komünite ve Popülasyon Ekolojisi /  25001
-Popülasyon genetiği: Bir popülasyondaki alellerin (genlerin) ve genotiplerin frekans değişimini araştırır. -Gen havuzu: Herhangi bir anda bir popülasyondaki genlerin toplam miktarına o popülasyonun gen havuzu denir. -Gen frekansı: Bir genin gen havuzundaki bulunma sıklığıdır. İlgili genin toplam genler içindeki yüzde oranıyla belirtilir. Örneğin bir popülasyondaki bireylerde düz saç geninin bulunma oranı %30 ise düz saç geninin frekansı %30 olur. 0.3 şeklinde de yazılabilir....

Popülasyon Ekolojisi İle İlgili Grafik Çizimleri ve Örnek Sorular

12. Sınıf / Komünite ve Popülasyon Ekolojisi /  10336
Popülasyon ekolojsii ile ilgili grafik çizimlerine ve örnek çözümlü sorulara bu konudan olaşabilirsiniz....

Popülasyon Ekolojisi-2

12. Sınıf / Komünite ve Popülasyon Ekolojisi /  10369
1. Pozitif Artış Evresi (Kuruluş Evresi): Popülasyonun ilk defa girdiği yeni yaşama ortamına yerleşip alışması için geçmesi gereken zamanı gösterir. Çiftleşme çok azdır. Bu süreçte besin bulma, barınma gibi nedenlerle popülasyon büyümesi yavaş olur. 2. Logaritmik Artış Evresi: Popülasyon çevreye alışıp, uyum sağlamıştır. Doğum oranı ölüm oranından oldukça fazladır. Popülasyonda geometrik artış gözlenir. Bu evrede büyüme hızı maksimumdur. Birey sayısında sürekli iki kat artış olur....

Popülasyon Ekolojisi-1

12. Sınıf / Komünite ve Popülasyon Ekolojisi /  13226
-Aynı türe ait, belirli bir alanda yaşayan ve bu alandaki komütenin bir parçası olarak görev yapan bireyler topluluğuna popülasyon denir. Popülasyon örnekleri: -Karadeniz'deki hamsiler, Bozdağ'daki karaçamlar, Beyşehir Gölü'ndeki aynalı sazanlar gibi....

Çiçekli Bitkilerde Üreme Hücrelerinin Oluşumu ve Tozlaşma

12. Sınıf / Bitki Biyolojisi /  25693
-Polenler (çiçek tozları) erkek organın başçığındaki polen keselerinden oluşur. -Diploit (2n) yapıdaki polen ana hücreleri (mikrospor ana hücreleri) mayoz bölünme geçirerek mikrosopor adı verilen haploit (n) yapıda dört tane hücre meydana getirir. -Daha sonra, her bir mikrospor (n) çekirdeği mitoz geçirerek ikişer çekirdekli polenleri oluşturur....

Bitkilerde Eşeyli Üreme (Çiçeğin Yapısı ve Çiçek Çeşitleri)

12. Sınıf / Bitki Biyolojisi /  21752
-Çiçekli bir bitkinin yaşam döngüsü: Çiçekli bir bitkinin çiçek açmasından yeni bir bitkinin oluşup gelişmesine kadar olan olaylar dizisine bitkinin hayat döngüsü denir....

Stomaların Yapısı ve Çalışma Prensibi

12. Sınıf / Bitki Biyolojisi /  21280
- Bitkilerde atmosferden CO2'in alınması ve O2'in verilmesi stomalarla sağlanır. Stomalar aynı zamanda terlemeyle su buharının atılmasını sağlar. -Epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla meydana gelir. Stomalarda kloroplast bulunur. Fotosentez yapar. Geçici olarak nişasta depo edebilir. Epidermis hücrelerinde kloroplast bulunmaz. (Sucul bitkiler hariç)....

Bitkilerde Terleme ve Gutasyon

12. Sınıf / Bitki Biyolojisi /  25731
-Bitkiler su kaybı terleme ve guttasyon olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. 1. TERLEME (SUYUN BUHAR ŞEKLİNDE KAYBI) -Bitkilerin buharlaşma yoluyla su kaybetmelerine terleme denir. -Terlemenin büyük bir bölümü (yaklaşık %90) stoma ile gerçekleşirken, geri kalanı ince olan kutikuladan yapılır....

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR