BİYOLOJİ PORTALI

2017-2018 Biyoloji İle Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersleri Sene Başı Zümre Tutanağı

2017-2018 öğretim yılı Biyoloji ile Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersleri sene başı zümre tutanağını bu sayfadan indirebilirsiniz....

Yeni 2018-2019 12. Sınıf Biyoloji Dersi Yıllık Planı

Yeni 2018-2019 12. Sınıf biyoloji dersi yıllık planını (öğretim programını) bu sayfadan indirebilirsiniz. Bu yıllık plan 2018-2019 yeni biyoloji müfredatına uygundur....

Yeni 2018-2019 11. Sınıf Biyoloji Dersi Yıllık Planı

Yeni 2018-2019 11. Sınıf biyoloji dersi yıllık planını (öğretim programını) bu sayfadan indirebilirsiniz. Bu yıllık plan 2018-2019 yeni biyoloji müfredatına uygundur....

Yeni 2018-2019 10. Sınıf Biyoloji Dersi Yıllık Planı

Yeni 2018-2019 10. Sınıf biyoloji dersi yıllık planını (öğretim programını) bu sayfadan indirebilirsiniz. Bu yıllık plan 2018-2019 yeni biyoloji müfredatına uygundur....

Yeni 2018-2019 9. Sınıf Biyoloji Dersi Yıllık Planı

Yeni 2018-2019 9. Sınıf biyoloji dersi yıllık planını (öğretim programını) bu sayfadan indirebilirsiniz. Bu yıllık plan 2018-2019 yeni biyoloji müfredatına uygundur....

Yeni 2017-2018 9. Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi Yıllık Plan

Yeni 2017-2018 9. Sınıf sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersi yıllık planını (öğretim programını) bu sayfadan indirebilirsiniz....

2017-2018 12. Sınıf Trafik ve İlk Yardım Dersi Yıllık Planı

Yeni 2017-2018 12. Sınıf trafik ve ilk yardım dersi yıllık planını (öğretim programını) bu sayfadan indirebilirsiniz....

2017-2018 12. Sınıf Biyoloji Dersi Yıllık Planı

2017-2018 12. Sınıf biyoloji dersi yıllık planını (öğretim programını) bu sayfadan indirebilirsiniz....

2017-2018 11. Sınıf Biyoloji Dersi Yıllık Planı

2017-2018 11. Sınıf biyoloji dersi yıllık planını (öğretim programını) bu sayfadan indirebilirsiniz....

2017-2018 10. Sınıf Biyoloji Dersi Yıllık Planı

2017-2018 10. Sınıf biyoloji dersi yıllık planını (öğretim programını) bu sayfadan indirebilirsiniz....

Yeni 2017-2018 9. Sınıf Biyoloji Dersi Yıllık Planı

Yeni 2017-2018 9. Sınıf biyoloji dersi yıllık planını (öğretim programını) bu sayfadan indirebilirsiniz. Hazırladığım yıllık plan 2017-2018 yeni biyoloji müfredatına uygundur....

2018-2019 YENİ ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Yeni Biyoloji Dersi Öğretim Programı 2018-2019 öğretim yılından itibaren bütün sınıf düzeylerinde okutulmaya başlanacaktır. İlgili belgeye konudaki linkten ulaşabilirsiniz....

2017 YGS-LYS’ DEN İTİBAREN BİYOLOJİ MÜFREDATINA EKLENEN VE ÇIKARILAN KONULAR

2017 YGS-LYS’DEN İTİBAREN BİYOLOJİ MÜFREDATINA EKLENEN VE ÇIKARILAN KONULAR NOT: Bu tespitler ÖSYM’nin açıklaması değil, benim “Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programı” üzerinde yaptığım tespitlerdir. Umarım faydalı olur. Ergün ÖNAL (Biyoloji Öğretmeni)...

Çiçekli Bitkilerin Temel Kısımları

12. Sınıf / Bitki Biyolojisi /  64
Bitkilerin toprak üstü organ sistemine sürgün sistem, toprak altı organ sistemine kök sistem denir. -Kök sistemi, bitkiyi toprağa bağlayıp su ve minerallerin alınmasını sağlayan kısımdır....

Canlılık ve Enerji, ATP'nin Yapısı

12. Sınıf / Canlılarda Enerji Dönüşümleri /  298
-Hücre, canlılığını devam ettirebilmek için sürekli bir biçimde enerjiye ihtiyaç duyar. Büyüme, çoğalma, hareket, gerekli maddelerin sentezlenmesi ve çevreyle madde alışverişi gibi hücrede gerçekleşen bütün yaşamsal faaliyetlerde enerji kullanılır. -Enerji, bir sistemin iş yapabilme yeteneğidir. -Yeryüzündeki bütün canlıların en önemli temel enerji kaynağı güneştir....

Fotosentez Solunum İlişkisi

12. Sınıf / Canlılarda Enerji Dönüşümleri /  43
-Canlı organizmalardaki bütün biyokimyasal olaylar için enerji gereklidir. Enerjinin kaynağı vücudumuza aldığımız besinlerdir Besinlerin yapısında bulunan enerjinin kaynağı ise güneş enerjisidir....

Fermantasyon

12. Sınıf / Canlılarda Enerji Dönüşümleri /  148
-Hemen hemen tüm canlılarda enerji üretilen metabolik olaylar glikoliz ile başlar. -Fermantasyon, Besinlerdeki enerjinin oksijen olmaksızın ortaya çıkarılmasıdır. -Glikoliz ile başlar, oluşan son molekülün çeşidine göre isimlendirilir. A. Etil alkol fermantasyonu: Glikolizin son ürünü olan piruvatlardan etil alkolün oluştuğu fermantasyondur....

Anaerobik Solunum (Oksijensiz Solunum)

12. Sınıf / Canlılarda Enerji Dönüşümleri /  186
Besin moleküllerinin hücrede oksijen kullanılmadan daha küçük birimlere parçalanarak enerji elde edilmesine oksijensiz solunum denir. - Sadece bazı bakterilerde görülür...

Aerobik Solunum (Oksijenli Solunum)

12. Sınıf / Canlılarda Enerji Dönüşümleri /  257
Günlük yaşamda solunum, canlıların bulundukları ortamdan O2 alıp dış ortama CO2 vermeleri olarak bilinmektedir. Oysa bu olayın doğru tanımı soluk alıp vermedir. Soluk alıp verme mekanizması solunum sisteminde açıklanacaktır....

Kemosentez

12. Sınıf / Canlılarda Enerji Dönüşümleri /  259
Klorofiil bulunmayan prokaryot hücre yapısına sahip olan bazı bakteri ve arkelerin inorganik maddelerin oksidasyonu ile açığa çıkan kimyasal enerjiyi kullanarak organik madde sentezlemesi olayına kemosentez, bu olayı gerçekleştiren canlılara da kemoototrof canlılar denir....

Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

10. Sınıf / Ekosistem Ekolojisi /  58
Çevrenin kalitesini yüksek oranda tutarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanlarını yok etmeden insanoğlunun ve onun yaşadığı çevrenin devam devam etmesi sürdürülebilirlik ile gerçekleşir. Ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliğini etkileyen başlıca faktörler: A. Nüfus artışı: İnsanların beslenme, barınma, su gibi temel yaşamsal doğal kaynakların hızla tükenmesine ve çevre kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır. -Nüfusun artışı enerji tüketimini de artırmaktadır. Bu durum sınırlı olan kömür, petrol vb fosil yakıtlarının tüketimini artırmaktadır....

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan

10. Sınıf / Ekosistem Ekolojisi /  56
-Katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktarda atmosferde bulunmasıdır. *Ülkemizde hava kirliliği; -Motorlu taşıtların egzozlarından çıkan gazlar, -Isınma amacıyla yakılan kömürlerden çıkan gazlar, -Sanayi tesislerinden çıkan gazlar nedeni ile oluşmaktadır...

Madde Döngüleri Ve Hayatın Sürdürülebilirliği

10. Sınıf / Ekosistem Ekolojisi /  55
-Doğada yaşamın sürekliliği için karbon, su, oksijen, azot, kükürt ve fosfor gibi maddeler devirli olarak kullanılır. Yani canlılar ihtiyaç duydukları bu maddeleri yaşadıkları ortamdan alır, kullanır ve sonra bir şekilde ortama geri verir. Maddelerin ekosistem içindeki bu dolaşımına madde döngüleri denir. ...

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR