BİYOLOJİ PORTALI

2017-2018 Biyoloji İle Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersleri Sene Başı Zümre Tutanağı

2017-2018 öğretim yılı Biyoloji ile Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersleri sene başı zümre tutanağını bu sayfadan indirebilirsiniz....

Yeni 2017-2018 9. Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi Yıllık Plan

Yeni 2017-2018 9. Sınıf sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersi yıllık planını (öğretim programını) bu sayfadan indirebilirsiniz....

2017-2018 12. Sınıf Trafik ve İlk Yardım Dersi Yıllık Planı

Yeni 2017-2018 12. Sınıf trafik ve ilk yardım dersi yıllık planını (öğretim programını) bu sayfadan indirebilirsiniz....

2017-2018 12. Sınıf Biyoloji Dersi Yıllık Planı

2017-2018 12. Sınıf biyoloji dersi yıllık planını (öğretim programını) bu sayfadan indirebilirsiniz....

2017-2018 11. Sınıf Biyoloji Dersi Yıllık Planı

2017-2018 11. Sınıf biyoloji dersi yıllık planını (öğretim programını) bu sayfadan indirebilirsiniz....

2017-2018 10. Sınıf Biyoloji Dersi Yıllık Planı

2017-2018 10. Sınıf biyoloji dersi yıllık planını (öğretim programını) bu sayfadan indirebilirsiniz....

Yeni 2017-2018 9. Sınıf Biyoloji Dersi Yıllık Planı

Yeni 2017-2018 9. Sınıf biyoloji dersi yıllık planını (öğretim programını) bu sayfadan indirebilirsiniz. Hazırladığım yıllık plan 2017-2018 yeni biyoloji müfredatına uygundur....

2018-2019 YENİ ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Yeni Biyoloji Dersi Öğretim Programı 2018-2019 öğretim yılından itibaren bütün sınıf düzeylerinde okutulmaya başlanacaktır. İlgili belgeye konudaki linkten ulaşabilirsiniz....

2017 YGS-LYS’ DEN İTİBAREN BİYOLOJİ MÜFREDATINA EKLENEN VE ÇIKARILAN KONULAR

2017 YGS-LYS’DEN İTİBAREN BİYOLOJİ MÜFREDATINA EKLENEN VE ÇIKARILAN KONULAR NOT: Bu tespitler ÖSYM’nin açıklaması değil, benim “Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programı” üzerinde yaptığım tespitlerdir. Umarım faydalı olur. Ergün ÖNAL (Biyoloji Öğretmeni)...

Yağlar (Lipitler) (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-2)

9. Sınıf / Yaşam Bilimi Biyoloji /  1286
-Yağlar polimer olmamakla birlikte, büyük moleküllerdir ve dehidrasyon tepkimeleriyle küçük moleküllerin bir araya gelmeleriyle oluşurlar. -Monomerleri (yapı taşları) yağ asitleri ve gliserol (gliserin) dir. -Yağ monomerleri arasında ester bağları bulunur. -Yapılarında fazla hidrojen bulunduğu için oksijenli solunum ile yıkımları sonucu, bol enerji üretilir, bol metabolik su oluşur. -Yağlar suda çözünmezler. Ya da çok az çözünürler. -Eter, kloroform, benzen, aseton gibi organik çözücülerde çözünebilirler. -Diğer organik moleküllerden farklı olarak depolandıkları özel yağ dokusu vardır. - Beslenmede lipitlerin fazla tüketilmesi insan sağlığını olumsuz etkiler. Kalp ve damar hastalıklarına, şişmanlığa neden olur....

Karbonhidratlar (Canlıların Yapısında Bulunan Organik Bileşikler-1)

9. Sınıf / Yaşam Bilimi Biyoloji /  1125
-Bazı organik bileşiklerin yapısında C, H ve O elementlerinin yanında azot, fosfor, kükürt gibi elementler de katılabilir. -Bazı bileşikler oksijen içermedikleri halde organiktir. Örneğin metan (CH4) en basit organik bileşiklerden biridir. -Karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve nükleik asitlerin yapısında C, H ve O elementleri ortak olarak bulunur....

Asit Baz Tuz (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-3)

9. Sınıf / Yaşam Bilimi Biyoloji /  482
-Suda çözündüğünde hidrojen iyonu H+ veren bileşiklerdir. -Tatları ekşidir. (Limonun ekşiliği) -Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. -pH aralığı 0-7 arasıdır. -Ayrıca asitler ayıraç olarak kullanılır. (Nitrik asit protein ayıracı olarak kullanılır.)...

Mineraller (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-2)

9. Sınıf / Yaşam Bilimi Biyoloji /  589
Mineraller: İnsan vücudunda belli başlı Ca, Fe, P, Mg, Na, K, I, F gibi mineraller bulunur. 70 kg’lık bir insanda ortalama 3 kg mineral bulunur. Suda çözünmüş olarak veya yiyeceklerle vücudumuza alınırlar....

Su (Canlıların Yapısında Bulunan İnorganik Bileşikler-1)

9. Sınıf / Yaşam Bilimi Biyoloji /  1839
a. Su, mineraller, asitler, bazlar ve tuzların canlılar için önemi belirtilir. b. Kalsiyum, potasyum, demir, iyot, flor, magnezyum, sodyum, fosfor, klor, kükürt, çinko minerallerinin canlılar için önemi vurgulanır. c. Karbonhidratların, lipitlerin, proteinlerin, nükleik asitlerin, enzimlerin yapısı, görevi ve canlılar için önemi belirtilir. ç. DNA’nın tüm canlı türlerinde bulunduğu ve aynı nükleotitleri içerdiği vurgulanır. d. ATP'nin ve hormonların kimyasal formüllerine yer verilmeden canlılar için önemi sorgulanır. e. Vitaminlerin genel özellikleri verilir. A, D, E, K, B ve C vitaminlerinin görevleri ve canlılar için önemi belirtilir. B grubu vitaminlerinin çeşitlerine girilmez. f. Öğrencilerin besinlerdeki karbonhidrat, lipit ve proteinin varlığını tespit edebilecekleri deneyler yapmaları sağlanır. g. Enzim aktivitesine etki eden faktörlerle ilgili deneyler yapılması sağlanır....

Büyüme ve Gelişme, Önemli Hatırlatmalar (Canlıların Ortak Özellikleri-6)

9. Sınıf / Yaşam Bilimi Biyoloji /  615
-Büyüme: Canlıların yapısını oluşturan hücrelerin sayıca ve hacim olarak artmasına denir. -Büyüme, tek hücreli canlılarda hücre hacminin ve kütlesinin artması ile olurken; çok hücreli canlılarda hücre bölünmesi ve hücre kütlesinin artışı sonucu olur. Unutmayalım ki bölünme bir hücrelilerde büyümeyi değil, üremeyi sağlar. -Gelişme: Genç bir bireyden ergin birey oluşuncaya kadar geçen sürece denir. -Çok hücreli canlılarda gelişme, hücre bölünmeleri ve hücre farklılaşması sonucu oluşur. -Bitkilerde büyüme sınırsız, hayvanlarda ise sınırlıdır....

Homeostazi, Organizasyon ve Üreme (Canlıların Ortak Özellikleri-5)

9. Sınıf / Yaşam Bilimi Biyoloji /  635
Homeostazi kelime anlamı “sabit durum” dur. - Hücrelerin normal işlevlerini sürdürebilmeleri için iç ortam koşullarının sabit tutulmasına homeostazi denir. -Homeostazi, dinamik bir durum olup iç ortamı değiştirmeye yönelik dış güçlerle, buna karşı koyan kontrol mekanizmaları arasındaki bir etkileşimdir. Örneğin, yemekten sonra kanın şeker düzeyi yükselir. Buna bağlı olarak insülin hormonu salgılanarak denge kurulmaya çalışılır. -Soğuk havalarda titreme, düşen vücut sıcaklığını tekrar oluşturmak amacı ile gerçekleşir. -Boşaltım sistemi susuz kaldığımızda vücutta su tutarak, fazla su aldığımızda da onu uzaklaştırarak vücut sıvısındaki suyu ve çözünenleri dengelemektedir....

Hareket, Uyarılara Tepki ve Metabolizma (Canlıların Ortak Özellikleri-4)

9. Sınıf / Yaşam Bilimi Biyoloji /  717
-Canlıların durum veya yer değiştirmelerine hareket denir. -Hareketin amacı, beslenme, korunma ve üremeyi sağlamak olabilir. -Canlılar yaşadıkları ortama göre çeşitli hareket yeteneklerine sahiptir. - Bir hücreli canlılar; kamçı, sil ve yalancı ayak gibi yapılar yardımıyla yer değiştirme hareketi yapar. -Çok hücrelilerde bacak, kanat, yüzgeç gibi yapılarla hareket sağlanır. -Bitkilerde ise yönelme veya durum değiştirme hareketi vardır. Işığa yönelme gibi. Aktif hareket yoktur....

Solunum ve Boşaltım (Canlıların Ortak Özellikleri-3)

9. Sınıf / Yaşam Bilimi Biyoloji /  850
- Enerji taşıyan besinlerin (karbonhidrat, protein, yağ) hücre içinde parçalanarak yapılarındaki kimyasal bağ enerjisinden ATP açığa çıkarılması olayına hücresel solunum denir....

Beslenme (Canlıların Ortak Özellikleri-2)

9. Sınıf / Yaşam Bilimi Biyoloji /  982
Beslenme, canlıların ihtiyaç duydukları inorganik ve organik besin maddelerini sağlamalarıdır. -Beslenmenin amaçları: -Canlıların enerji ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli maddelerin sağlaması. -Hücre yapısına katılacak maddelerin sağlanması -Hücre içerisinde yaşamsal olayların düzenlenmesi için gerekli maddelerin alınması....

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR