BİYOLOJİ PORTALI

Yeni 2017-2018 9. Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi Yıllık Plan

Yeni 2017-2018 9. Sınıf sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersi yıllık planını (öğretim programını) bu sayfadan indirebilirsiniz....

2017-2018 12. Sınıf Trafik ve İlk Yardım Dersi Yıllık Planı

Yeni 2017-2018 12. Sınıf trafik ve ilk yardım dersi yıllık planını (öğretim programını) bu sayfadan indirebilirsiniz....

2017-2018 12. Sınıf Biyoloji Dersi Yıllık Planı

2017-2018 12. Sınıf biyoloji dersi yıllık planını (öğretim programını) bu sayfadan indirebilirsiniz....

2017-2018 11. Sınıf Biyoloji Dersi Yıllık Planı

2017-2018 11. Sınıf biyoloji dersi yıllık planını (öğretim programını) bu sayfadan indirebilirsiniz....

2017-2018 10. Sınıf Biyoloji Dersi Yıllık Planı

2017-2018 10. Sınıf biyoloji dersi yıllık planını (öğretim programını) bu sayfadan indirebilirsiniz....

Yeni 2017-2018 9. Sınıf Biyoloji Dersi Yıllık Planı

Yeni 2017-2018 9. Sınıf biyoloji dersi yıllık planını (öğretim programını) bu sayfadan indirebilirsiniz. Hazırladığım yıllık plan 2017-2018 yeni biyoloji müfredatına uygundur....

2017-2018 YENİ ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ DERSİ MÜFREDATI

2017-2018 öğretim yılında sadece 9. sınıflarda, 2018-2019 öğretim yılından itibaren bütün sınıf düzeylerinde okutulmaya başlanacaktır. İlgili belgeye konudaki linkten ulaşabilirsiniz...

2017 YGS-LYS’ DEN İTİBAREN BİYOLOJİ MÜFREDATINA EKLENEN VE ÇIKARILAN KONULAR

2017 YGS-LYS’DEN İTİBAREN BİYOLOJİ MÜFREDATINA EKLENEN VE ÇIKARILAN KONULAR NOT: Bu tespitler ÖSYM’nin açıklaması değil, benim “Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programı” üzerinde yaptığım tespitlerdir. Umarım faydalı olur. Ergün ÖNAL (Biyoloji Öğretmeni)...

Madde Döngüsü

10. Sınıf / Ekosistem Ekolojisi /  53
-Doğada yaşamın sürekliliği için karbon, su, oksijen, azot, kükürt ve fosfor gibi maddeler devirli olarak kullanılır. Yani canlılar ihtiyaç duydukları bu maddeleri yaşadıkları ortamdan alır, kullanır ve sonra bir şekilde ortama geri verir. Maddelerin ekosistem içindeki bu dolaşımına madde döngüleri denir....

Ekosistem Ekolojisi

10. Sınıf / Ekosistem Ekolojisi /  73
-Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. -Tür: Ortak bir atadan gelen, yapı ve görev bakımından benzer organlara sahip, aralarında gen alışverişi olabilen ve kısır olmayan döller meydana getiren bireylere tür denir. -Ekolojik organizasyonun en alt biriminde tür yer alır. -Popülasyon: Belli bir alanda yaşayan aynı tür bireylerin oluşturduğu topluluğa denir. Örnek: Toroslarda yaşayan ala geyikler, Beynam ormanlarının kızıl çamlar. Van gölünde yaşayan inci kefalleri GİBİ. -Komünite: Aynı alan içerisinde birbiriyle ilişkili tüm popülasyonların oluşturduğu topluluğa denir. Örnek: Bir gölde bulunan balıklar, kurbağalar, bitkiler, böcekler ve bakteriler o gölün komünitesini oluşturur....

Virüsler

9. Sınıf / Canlılar Dünyası /  83
-Latincede zehir anlamına gelen virüslerin hücre zarı, çekirdek, sitoplazma ve organelleri yoktur. -Virüsler kendi başlarına çoğalamaz. Ancak bir konak hücre içinde çoğalabildiği için zorunlu hücre içi parazitidir. -Konak hücre bulamadıklarında kristal yapıya dönüşür ve uzun zaman bu şekilde kalabilir. -Virüslerin genom adı verilen genetik materyalleri tek ya da çift sarmallı DNA ya da RNA dan oluşabilir. -Bitki virüslerinin genomu genellikle RNA, -Hayvan virüslerinin genomu DNA veya RNA -Bakteriyofajın genomu ise genellikle DNA’dır. -Genomları kapsit adı verilen proteinden yapılmış bir kılıfla çevrilidir. Bundan dolayı virüsler nükleoproteinden oluşmuştur....

Hayvanlar Alemi-2

9. Sınıf / Canlılar Dünyası /  79
- Akciğer solunumu yaparlar. - Derileri üzerinde keratin yapılı pullar veya kemik plakalar bulunur. Deri solunumu görülmez. Sürüngenlerin vücutları pul ya da benzer levhalarla kaplıdır. Bu durum, nem kaybını en az düzeyde tutmalarını sağlar, bu sayede kurak ortamlara oldukça iyi uyum sağlarlar. -Kalpleri iki kulakçık ve bir karıncık olmak üzere üç odacıktan oluşur. Karıncık yarım bir perde ile ikiye ayrılmıştır. Temiz ve kirli kan karıncıkta karışır. Ancak timsahların kalpleri dört odacıklıdır. Bu canlılarda karıncık diğer sürüngenlerden farklı olarak tamamen ikiye bölünmüştür. Kalplerinde iki kulakçık iki karıncık bulunur. Kirli ve temiz kan karıncıklarda karışmaz. Fakat kan, kalpten çıktıktan sonra iki atardamar arasında bulunan panizza kanalında karışır. Vücuda karışık kan gönderilir. Bu yüzden soğuk kanlı canlılardır. -Soğukkanlı canlılardır. Kış uykusuna yatarlar. -İç döllenme görülür ve gelişme ana canlının vücudu dışında gerçekleşir. Bazı türlerde yavruların yumurtadan çıkması, dişinin içinde gerçekleşir. -Azotlu boşaltım atığını ürik asit halinde atarlar. -Sürüngenlere; yılanlar, kertenkeleler, kaplumbağalar, timsahlar ve soyu tükenmiş dinozorlar örnek olarak verilebilir....

Hayvanlar Alemi-1

9. Sınıf / Canlılar Dünyası /  99
- Tümü çok hücreli ökaryot canlılardır. - Hücre duvarı ve kloroplast içermezler. -Tümü heterotrof olarak beslenir. -Bazı basit yapılı hayvanlar hariç çoğunluğu epitel, bağ, kas, sinir gibi dokulara sahiptir. -Depo karbonhidratları glikojendir. -Çoğalmaları eşeyli, eşeysiz ya da her ikisini de içeren metagenez ile olur. -Hayvanlar alemi iki şubeye ayrılarak incelenir....

Bitkiler Alemi

9. Sınıf / Canlılar Dünyası /  90
- Bitkilerin en önemli özelliği kloroplastlarında klorofil içermeleridir. Klorofilleri sayesinde ışık enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik madde üretir. Böylece kendi besinlerini kendileri sentezler. Tam parazit bitkilerde kloroplast bulunmaz. Bu nedenle fotosentez de yapamaz. -Ökaryot hücre yapısına çok hücreli canlılardır. - Ototrof, gelişmiş bir organizasyon yapısına sahip olan bitkiler genellikle toprağa bağlı olarak yaşar. Aktif hareket yapamazlar. -Selülozdan oluşan bir hücre çeperleri vardır. -Glikozun fazlasını nişasta şeklinde depo ederler. Yani depo karbonhidratları nişastadır. -Sinir sistemleri yoktur. -Basit yapılı bitkilerde çoğalma sporlar oluşturarak metagenez (döl değişimi) ile olurken; gelişmiş bitkilerde tohum ile eşeyli, vejetatif üreme çeşitleri ile eşeysiz olur. - Bitkiler, damarsız tohumsuz, damarlı tohumsuz ve damarlı tohumlu olmak üzere üç gruba ayrılır....

Protista ve Mantarlar

9. Sınıf / Canlılar Dünyası /  104
- Bu âlemdeki canlıların hepsi ökaryot hücrelidir. - Bu gruptaki canlılar bir hücreli, çok hücreli, mikroskobik, makroskobik, ototrof ya da heterotrof olabilir. -Hem ototrof hem de heterotrof olanları vardır. - Amip ve paramesyum gibi protistalar, bakteriler ve diğer küçük canlıları yiyerek beslenir. Ancak hayvanlardan farklı olarak bunlar bir hücrelidir. - Bu grubun bazıları ise bitkiler gibi fotosentez yaparak kendi besinini kendisi üretir. Ancak bitkiler gibi kök, gövde ve yaprakları yoktur. Bilinen en önemli fotosentetik protista, öglenadır. Işık olduğunda fotosentez yapar. Bu yönüyle ototrof, ışık olmadığında hazır beslenir. Bu yönüyle de heteretrotur....

Bakteriler-3 ve Arkebakteriler

9. Sınıf / Canlılar Dünyası /  99
1. Gıdanın; proteinlerini parçalayarak kokuşmaya, karbonhidratlarını parçalayarak ekşimeye, yağlarını parçalayarak acımtırak tat oluşmasına neden olurlar. 2. Oksijensiz şartlarda üretilen toksinle yiyeceklerin, konservelerin bozulmasına ve besin zehirlenmesine neden olur. Bu toksin bazı hastalıkların tedavisinde ve kozmetik alanında kullanılmaktadır. 3. İnsanın sindirim sisteminde ortak yaşayan pek çok bakteri, besin artıklarının bağırsakta ayrışmasını sağlar. Bu bakteriler zararsızdır. Hatta K, E ve bazı B vitaminlerini vb. sentezleyerek yararlı olur. 4. Bakterilerden elde edilen aşılar ve serumlardan faydalanılarak bazı hastalıkların tedavisi sağlanır. 5. Bakteriler çevre kirliliği ile mücadele etmemizde de en önemli yardımcılardan biridir. Biyoremediasyon olarak tanımlanan bu süreç mikroorganizmaların da yardımıyla zararlı kimyasalları zararsız hâle getirme işlemidir....

Bakteriler-2

9. Sınıf / Canlılar Dünyası /  104
1. Transformasyon: Bakterilerin ortamdan gen almasıdır. -Örneğin bir bakteri, kendisine DNA yapısı bakımından çok yakın olan başka bir bakterinin genetik maddesini içeren uygun sıvı besi yerinde üretilip farklı bir ortamda çoğaltılırsa, oluşan bazı bakteri kolonilerinin morfolojik yapılarının farklı olduğu görülür. Bu durum, bu bakterilerin sıvı ortamında iken diğer bakterinin genlerini aldığını gösterir. 2. Transdüksiyon: Virüsler aracılığı ile bakteriler arasında gen aktarımıdır....

Bakteriler-1

9. Sınıf / Canlılar Dünyası /  136
Carl Woese (Kar Vas) ve George Fox (Corc Foks) 1977 yılında yayınladıkları bir makale ile canlıların hücrelerinde protein sentez fabrikası olarak iş gören ribozomların bileşiminde yer alan ribozomal RNA meloküllerinin nükleotit dizilerinin karşılaştırılması sonucu, dünyamızdaki tüm canlıların üç büyük üst âlem (domain) içinde yer aldığını açıkladılar. Bunlar; I. Bakteriler (Bacteria) II. Arkeler (Archaea) III. Ökaryotlar (Eukarya) -Bu üç domain ise 1. Bakteriler, 2. Arkeler, 3. Protisler, 4. Bitkiler, 5. Mantarlar, 6.Hayvanlar olarak altı âlem altında sınıflandırılır....

KONU BAŞLIKLARI

POPÜLER KONULAR